Erhvervsakademi MidtVest

Velkommen til Erhvervsakademi MidtVest

På siden her finder du relevante informationer, inspirerende videoer, små opgaver og andet, der skal klæde dig godt på forud for din start på Erhvervsakademi MidtVest denne sommer.

Vi glæder os til at tage imod dig!

Eamv 2021 2 Of 60

Se videoer

Mød en studievejleder

19 visninger • 01. apr. 2022

Rundvisning på EAMV i Holstebro

37 visninger • 01. apr. 2022

Rundvisning på EAMV i Herning

37 visninger • 01. apr. 2022

Hvordan er underviserne på EAMV

22 visninger • 26. apr. 2022

Hør om Katrines studiestart og hverdag på finansøkonomuddannelsen

2 visninger • 23. jun. 2022

Hør om Aviajas studiestart og hverdag på laborantuddannelsen

3 visninger • 23. jun. 2022
Finansoekonom 1

Føler du dig klar til studiestart?

Vi er ved at gøre alt klar til, at du starter - men vi skal bruge dine input.

Besvar spørgsmål

Vigtige datoer

Her finder du en oversigt over vigtige datoer i forbindelse med studiestart i hhv. Holstebro og Herning.

 

Holstebro

Den 8. august: Studiestartsmøder

Den 29. august: Studiestart

Den 2. september: Fredagscafé (fra kl. 12.00)

Den 30. september: Studiestartsarrangement ved Studieby Holstebro

 

Herning

Den 10. august: Studiestartsmøder for multimediedesigner, datamatiker, El-installatør, VVS- installatør, byggekoordinator og produktionsteknolog

Den 11. august: Studiestartsmøder for markedsføringsøkonom, finansøkonom og finansbachelor

Den 15. august: Studiestartsmøde for markedsføringsøkonom i Skjern

Den 29. august: Studiestart

Den. 2. september: Studiestartsarrangement fra kl. 12.00-19.00

Den 16. september: Uddannelsesby Herning afholder Studieevent

Digital Konceptudvikling 1

ER DU MÅSKE ORDBLIND (DYSLEKSI)?

Kan du nikke genkendende til en eller flere sætninger herunder:

 • Svært at læse ord, du ikke kender i forvejen
 • Svært at læse i lang tid, bliver hurtigt træt og mister koncentrationen
 • Vanskeligt ved at huske det, du læser
 • Svært ved at lære nye fagudtryk
 • Svært at stave, specielt nye ukendte ord
 • Fejl på endelser og tider
 • Svært at huske staveregler

Hvis ja, kan det være at du er ordblind.

Det vil derfor være en fordel at blive testet for dysleksi hurtigst muligt efter optagelse på studiet.

Kontakt SPS-vejleder Rikke Støjberg Zink på sps@eamv.dk for mere information og vejledning.

Spørgsmål og svar

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Den 28. juli får du svar på, om du er optaget på en af de videregående uddannelser, du søger. Svaret kommer via din E-Boks.

Hvis du bliver tilbudt en studieplads, skal du huske at svare ja tak eller nej tak til pladsen.

Hvornår er der studiestart?

Der er studiestart for nye studerende mandag den 29. august.

Hvornår kan jeg se mit skema?

Via optagelsesbrevet, du modtager i din E-boks, fremgår det hvor og hvornår du skal møde til studiestarten. 

For de fleste vil skemaet blive tilgængeligt i løbet af august måned og ellers vil du få mere information når du starter på uddannelsen.

Kan jeg få merit?

Hvis du har bestået uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse, kan du søge om merit.

Merit betyder ikke nødvendigvis afkortelse af studietid, da eksaminerne ofte er tværfaglige og projektorienterede.

Du søger om merit ved at udfylde et ansøgningsskema og sende det til studievejledningen med relevant dokumentation. Du finder ansøgningsskemaet her: https://www.eamv.dk/kontakt/studievejledning/merit 

Hvornår kan jeg søge om SU?

Du kan søge om SU når du er optaget på uddannelsen og har svaret ”ja tak” til studiepladsen – dog tidligst en måned før du starter. Din SU starter i september måned, og din ansøgning kan derfor først foretages i august. Husk at vælge den 1. september som start på uddannelsen.

Du søger SU inde i "min-SU". Vær opmærksom på at du først skal søge SU, når du kan vælge Erhvervsakademi MidtVest på listen, da det betyder, at du er oprettet i vores studieadministrative system.

Hvad er satsen for SU?

Satsen for udeboende på videregående uddannelser er 6.397 kr. pr. mdr. før skat i 2022.

Hvis du er hjemmeboende, har din forældres indkomst betydning for hvor meget SU du kan få. Læse mere om det her: https://www.su.dk/satser/

Hvor meget må jeg tjene ved siden af min SU?

Én af betingelserne for at modtage SU er, at du ikke tjener for meget ved siden af din SU. Der er grænser for hvor stort et beløb du må tjene ved siden af din SU på et år. 

Du kan anvende en beregner til dit fribeløb via su.dk, som kan udregne, hvor stort et fribeløb du har ved siden af din SU. Husk at regne dine feriepenge med i din samlede indtægt. Udregning af fribeløbet er på eget ansvar. Find udregneren her: https://www.su.dk/su/su-betingelser/saa-meget-maa-du-tjene-fribeloeb/fribeloeb/beregner-til-fribeloeb/ 

Kan jeg få SU-lån?

Ja, du søger om SU-lån på MinSU. Satserne finder du på su.dk

Du kan søge SU-lån til de måneder, hvor du får SU.

Husk at godkende låneplanen på MinSU – her skal du selv udfylde, hvor mange penge du ønsker at låne.

Læs mere om SU-lån her: https://www.su.dk/su-laan/soeg-su-laan-i-minsu/ 

Hvad er Special pædagogisk støtte (SPS)?

SPS er en ordning, der skal sikre, at du som studerende kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine medstuderende, selvom du har en funktionsnedsættelse. 

Støtten har til formål at kompensere for udfordringer din funktionsnedsættelse giver i forhold til din uddannelse.

Hvem kan søge om SPS?

Du kan søge om SPS, hvis du har en funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du har behov for støtte for at gennemføre uddannelsen.

Eksempler på funktionsnedsættelser:

 • Ordblind
 • Bevægelseshæmmet
 • Psykisk funktionsnedsættelse
 • Hørehandicap
 • Synshandicap 
 • Kronisk eller alvorlig sygdom

Det er vigtigt, at du kan dokumentere din funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være dokumentation fra læge, sygehus eller anden behandler. 

Ordblind

Hvis du er ordblind, er der forskellige former for støtte tilgængelig. Alt afhængigt af støttebehovet kan du blive tildelt oplæsnings- og staveprogrammer, adgang til NOTA, støttetimer ved læse-skrivevejleder mm.

Er du tidligere testet ordblind skal du fremvise resultatet af din ordblindetest.

Har du mistanke om at du er ordblind, men ikke tidligere testet, kan du sammen med SPS-vejlederen søge om en test.

Hvornår kan jeg søge om SPS?

Du kan søge om SPS så snart du er optaget og indskrevet på en uddannelse.

Da der er lang sagsbehandlingstid, anbefaler vi at du søger hurtigst muligt efter du har accepteret din studieplads. 

Find ansøgningsskema og kontaktinformationer på SPS-vejlederen her: https://www.eamv.dk/kontakt/sps 

Har du stadig spørgsmål?

Har du ikke fået svar på dine spørgsmål, sidder vi klar på chatten mellem 08.00 - 20.00 alle hverdage.

Chat med os